Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020 • pracovní doba podle zákoníku práce • příprava na budoucí povolání

19. 02. 2020