Daňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele

Určeno pro: podnikatele, ale také organizační složky státu, příspěvkové organizace státní a zřízené územními samosprávnými celky a další subjekty, které mají zaměstnance. Pro účastníky bude připravena podrobná prezentace v rozsahu více jak 250 obrázků.

Program semináře:

Aktuální legislativa

 • připomenutí nejdůležitějších posledních změn nejen ve zdaňování mezd
 • problematika mzdy, platu, naturální mzdy podle zákoníku práce, upozornění na nesprávné posuzování mzdového plnění a plnění vedle mzdy, včetně příkladů a stanovisek MPSV
 • účel benefitů, legislativní východiska, aneb inventura všech ustanovení v zákonu o daních z příjmů, definice, členění, pravidla oceňování
 • daňový režim benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele
 • benefity u zaměstnavatele z hlediska dopadu na cash flow
 • připomenutí změn v novele vyhlášky o FKSP s účinností od r. 2020 a zejména upozornění na problémové oblasti z hlediska zdanění

Projedeme se ABECEDOU aneb benefity a plnění vedle mzdy od A až po Ž – obsadíme všechna písmenka? Nechte se překvapit, snaha byla! Určitě zastavíme:

 • auto služební i pro soukromé účely, a co elektrokola – také máme odpověď
 • bezúročné zápůjčky a bezúplatné příjmy - dary
 • cenné papíry za zvýhodněnou cenu
 • daňové úlevy pro děti předškolního věku
 • péče o zaměstnance s akcentem na masáže a rehabilitace, ale také sport, kultura a rekreace
 • pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů
 • stravování zaměstnanců ve formě desatera s akcentem na již projednáváný stavovací paušál včetně příkladů
 • uplatňování výdajů při tzv. teambuildingu
 • životní pojištění a doplňkové penzijní spoření – parametry, sankce za předčasné ukončení atd.

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. října 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19079
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat