Daňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, ekonomy, mzdové účetní a pro všechny, kdo mají zájem seznámit se s touto problematikou.

Program semináře:

Aktuální legislativa
 • připomenutí nejdůležitějších změn ve zdaňování mezd
 • problematika mzdy • platu • naturální mzdy podle zákoníku práce • upozornění na nesprávné posuzování mzdového plnění a plnění vedle mzdy, vč. příkladů
 • účel benefitů • legislativní východiska, aneb inventura všech ustanovení v zákonu o daních z příjmů • definice • členění • oceňování
 • Daňový režim benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele

  Benefity u zaměstnavatele z hlediska dopadu na cash flow

  ABECEDA aneb benefity a plnění vedle mzdy od A až po Ž – obsadíme všechna písmenka? Nechte se překvapit - snaha byla!

  Určitě připomeneme:

 • auto služební i pro soukromé účely
 • bezúročné zápůjčky a bezúplatné příjmy - dary
 • cenné papíry za zvýhodněnou cenu
 • daňové úlevy pro děti předškolního věku...
 • péče o zaměstnance s akcentem na masáže a rehabilitace • ale také sport • kultura a rekreace
 • pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů
 • stravování zaměstnanců ve formě desatera
 • životní pojištění a doplňkové penzijní spoření • parametry a sankce za předčasné ukončení a další
 • Máte se na co těšit !

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 17. října 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22368
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat