Daňový systém 2020 - učebnice

Autor: Alena Vančurová, Lenka Láchová, Hana Zídková

 • Kód produktu: 66334
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 408
 • Vazba: brož., 15 x 21 cm
 • ISBN: 978-80-7598-887-4
 • Datum vydání: září 2020
 • Běžná cena s DPH: 455 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -46 Kč
 • Vaše cena s DPH: 410 Kč
ks
  V prodeji

Publikace Daňový systém ČR 2020 vychází již popatnácté, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Letos je tomu již čtyřiadvacet let, co vyšlo první vydání. Po dvouleté odmlce se tedy kniha opět dostává na trh, a to v aktualizované verzi, reagující na stav našeho daňového systému na začátku roku 2020.

Během uplynulých dvou let daňový systém doznal několika změn. Ty zásadní jsou v nové učebnici samozřejmě promítnuty. Snahou autorek bylo vytvořit učební pomůcku, která čtenářům umožní proniknout do fungování jednotlivých daní i daňového systému jako celku. Velký důraz je kladen na zobecnění a srozumitelnost textu, autorky se snaží konstrukci daní podávat v souvislostech a s důrazem na logiku věci. Publikace umožní čtenáři i určitý nadhled a orientaci v působení daní a jejich konstrukčních prvků.

Všechny autorky již po mnoho let vyučují problematiku zdanění na vysoké škole, a jsou tedy schopny podat obsah tak, aby byl přístupný i pro laiky.

Přehledně zpracovaná publikace obsahuje celou řadu schémat, tabulek, grafů a ilustrativních příkladů pro snadnější pochopení stále komplikovanějšího daňového systému České republiky.

Formou odkazů autorky upozorňují na logické souvislosti mezi prvky jednotlivých daní a pro snadnější orientaci připojily také podrobný věcný rejstřík.

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
je absolventkou oboru Finance Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době je vedoucí katedry veřejných fi nancí Fakulty fi nancí a účetnictví VŠE v Praze, kde garantuje obor Zdanění a daňová politika. Od roku 1995 je rovněž daňovou poradkyní. Přednáší pro řadu institucí a vysokých škol, byla i členkou odborných skupin ministrů. Svou bohatou pedagogickou erudici, praktické zkušenosti a dovednosti i teoretické znalosti zúročila zatím ve více než čtyřiceti učebnicích a knižních publikacích.

doc. Ing. Lenka Láchová, CSc.
je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, kde řadu let vyučovala na katedře veřejných fi nancí. V současné době působí na Ministerstvu fi nancí ČR v odboru Strategie daňové politiky, spolupráce a správy. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a od samého začátku se podílí na projektu Daňový systém ČR.


Ing. Hana Zídková, Ph.D.
je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Už řadu let působí na katedře veřejných financí Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se věnuje jak pedagogické, tak výzkumné činnosti. Vyučuje kurzy zejména z oblasti zdanění spotřeby. Od roku 1999 je daňovou poradkyní. Externě spolupracuje se společností EY s.r.o. Dále je zkušební komisařkou garantující daňovou část profesní zkoušky auditora.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?