Powered by Smartsupp

Dějiny českého a československého práva do r. 1945 (LEGES)

Autor: Karel Malý a kolektiv

  • Kód produktu: 52705
  • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
  • Počet stran: 640
  • Vazba: váz., A5
  • ISBN: 978-80-87212-39-4
  • Datum vydání: červen 2010
  • Vaše cena s DPH: 598 Kč
ks
    V prodeji
Nové vydání oblíbené vysokoškolské učebnice přináší obraz vývoje českého státu a práva od nejstarších počátků do roku 1945. Učebnice přispívá k pochopení základů evropské právní kultury, k níž náš právní řád vždy náležel a jejíž tradice přetrvaly i období nesvobody a totalitních režimů.
Uživatelský komfort při studiu zvyšují nejen marginální titulky, usnadňující orientaci v textu, ale i početné ukázky z pramenů, které se stávají součástí výkladu a umožňují tak studentům jeho lepší pochopení. Čtenáři ocení i bohatou obrazovou a grafickou přílohu.Obsah:


I. Předmluva - str. 13


II. Vývoj vědy o dějinách práva v českých zemích - str. 15


III. Základní etapy vývoje dějin státu a práva v českých zemích do roku 1945 - str. 18


IV. Dějiny státu a práva za feudalismu - str. 25


A. Velkomoravská říše - str. 25


B. Český stát v období raně feudálním, rozvinutého feudalismu a jeho překonávání - str. 29


C. Sátá a právo o období husitském - str. 49


D. Český stát v období stavovském - str. 56


E. Právo v českém státě v období raně feudálním, rozvinutého feudalismu a stavovské monarchie - str. 91


F. Český stát v období feudálního absolutismu (1620-1848) - str. 148


G. Právo v českém státě v období feudálního absolutismu - str. 182


V. Dějiny státu a práva za kapitalismu - str. 201


A. Dějiny státu a práva za kapitalismu v českých zemích od roku 1918 - str. 201


B. Právo v českých zemích (1848 - 1918) - str. 271


C. Vznik ČSR - str. 313


D. Ústava z roku 1920 a zakotvení občanských práv - str. 335


E. Správní a justiční soustava 1918 - 1938 - str. 374


F. Sociální zákonodárství - str. 394


G. Trestní právo - str. 400


H. Právní úprava hospodářství, právo občanské a rodinné - str. 407


CH. Mnichov a Česko-Slovenská republika - str. 431


I. Protektorát Čechy a Morava - str. 446


J. Slovenský stát - str. 472


K. Státní zřízení ČSR v emigraci - str. 483


Závěrem - str. 501


Chronologická tabulka - str. 503


Vlády Československé a Česko-Slovenské republiky - str. 521


Výběr z pramenů - str. 536


Výběr z literatury - str. 539


Seznam historických mapek - str. 557


Mapová příloha - str. 559


Seznam obrazových příloh - str. 571


Obrazové přílohy - str. 574


Rejstřík - str. 614


Seznam příloh z pramenů - str. 640Chcete se na něco zeptat?