Dějiny ekonomického myšlení (4. vydání)

Autor: Robert Holman a kolektiv

 • Kód produktu: 11215
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 576
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7400-641-8
 • Datum vydání: leden 2017
 • Běžná cena s DPH: 790 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 790 Kč
ks
  V prodeji

Mottem knihy je myšlenka, že ekonomii nelze plně pochopit bez poznání její historie. Autoři zvolili kombinaci historického a teoretického přístupu. Chtěli tak ukázat, že nestačí studovat soudobou ekonomii bez znalosti její historické geneze a také že nelze ignorovat ty myšlenkové směry, které nejsou součástí soudobého „hlavního proudu“. Kombinace historického a teoretického přístupu má své výhody. Čtenář může v rámci jednotlivých kapitol sledovat, jak se vyvíjely jednotlivé tradice ekonomického myšlení, jaké jsou jejich přínosy i jejich nedostatky. Může je porovnávat a na těchto komparacích třídit své ekonomické myšlení.

Kniha obsahuje kapitoly věnované scholastikům, merkantilismu, fyziokratismu, klasické politické ekonomii, francouzskému socialismu, německé historické škole, marxistické ekonomii, lausannské škole, cambridgeské škole, rakouské škole, institucionalismu, německému ordoliberalismu, keynesiánství, chicagské škole, monetarismu, škole veřejné volby a některým dalším směrům. Nechybí ani kapitola o českém ekonomickém myšlení. Ve srovnání s prvním vydáním byl text postupně rozšiřován, například o školu Salamanky, školu reálného hospodářského cyklu nebo ekonomickou analýzu práva.

Součástí publikace je slovníček pojmů s jejich stručnou definicí.

Knihu lze doporučit všem zájemcům o tuto zajímavou problematiku – historii ekonomického myšlení. Lze ji používat také jako vysokoškolskou učebnici.


Rámcový obsah:

1. Ekonomické myšlení starověku a středověku

2. Merkantilisté a kameralisté

3. Filosofové přirozených zákonů a fyziokraté

4. Klasická politická ekonomie

5. Francouzský socialismus a harmonismus

6. Německá historická škola

7. Karl Marx

8. Marginalistická revoluce

9. Lausannská škola

10. Cambridgeská škola

11. Rakouská škola

12. Američtí marginalisté

13. Švédští marginalisté

14. Institucionalismus a nová institucionální ekonomie

15. Německý ordoliberalismus (freiburská škola)

16. Keynesiánství

17. Chicagská škola

18. Protikeynesiánská revoluce a návrat k neoklasické tradici

19. Škola veřejné volby

20. České ekonomické myšlení

Chcete se na něco zeptat?