Dějiny evropského kontinentálního práva (4. upravené vydání)

Autor: Kolektiv autorů Právnické fakulty UK

 • Kód produktu: 66001
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 816
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7502-268-4
 • Datum vydání: květen 2018
 • Běžná cena s DPH: 1 150 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -115 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 035 Kč
ks
  V prodeji

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu.

Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky vznikaly ve starověké Mezopotámii, se zdůrazněním rozhodujících zemí této oblasti – Francie, Německa a Ruska. Proto jsou z tohoto zpracování vypuštěny dějiny anglo-amerického práva (jimž je věnována samostatná učebnice).

Výklad je v první části veden podle jednotlivých zemí evropského kontinentu (mimo již uvedené země např. Itálie či Polska), v druhé části srovnávací metodou v časovém průřezu: jsou zde uvedeny právní dějiny církví od 6. do 20. století i dějiny politických a právních učení, členěný dle jednotlivých dějinných údobí.

Publikace je určena především studentům právnický fakult, kterým přináší potřebný přehled o právních dějinách evropského kontinentu až k počátku 21. století, může však zaujmout i širší laickou veřejnost.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?