Demografické metody a analýzy

Autor: Renata Klufová, Zuzana Poláková

  • Kód produktu: 52738
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 308
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-7357-546-5
  • Datum vydání: září 2010
  • Vaše cena s DPH: 350 Kč
ks
    V prodeji

Předkládaná publikace se snaží osvětlit čtenáři, co, proč a jak studovat v demografii. Klade si za cíl poskytnout základní informace pro první vstup do této zajímavé vědní disciplíny a zároveň seznámit čtenáře s vývojem dvou populací, které se po určitou dobu vyvíjely společně, navzájem se ovlivňovaly a do jisté míry ovlivňují i nadále - populace ČR a SR.


Text je členěn do 11 kapitol, které zahrnují výklad o demografických a geodemografických jevech, struktuře obyvatelstva, přirozeném a migračním pohybu obyvatelstva, o demografické prognóze, úmrtnosti a další problematice týkající se této vědní disciplíny.


Publikace je komplexním studijním materiálem pro studenty demografie a další zájemce o vývoj metod i výsledky demografie jak v ČR, tak i v SR. Při dodržení odbornosti popisu termínů a algoritmů výpočtů je text psán srozumitelným jazykem i pro laickou veřejnost.


Chcete se na něco zeptat?