Děti a dospívající online - Vybraná rizika používání internetu

Autor: Anna Ševčíková a kolektiv

 • Kód produktu: 89710
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 184
 • Vazba: brož., 14×21 cm
 • ISBN: 978-80-247-5010-1
 • Datum vydání: leden 2015
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -36 Kč
 • Vaše cena s DPH: 263 Kč
ks
  V prodeji

Kniha určená nejen širší odborné veřejnosti představuje vybraná rizika, se kterými se dnešní děti mohou na internetu setkat. Pozornost je upřena na jejich výskyt a důsledky, dále na vymezení ohrožených skupin dětských uživatelů internetu a v neposlední řadě na preventivní či intervenční opatření.Z obsahu:


Poděkování

Úvod (Anna Ševčíková)

1. Děti na internetu (David Šmahel)

Digitální média: stále online!

Kolik dětí a jak často jsou online a co na internetu dělají

Děti na internetu: představení základních aplikací a virtuálních světů

Digitální média v kontextu psychosociálního vývoje dětí

Více internetu, více příležitostí, více rizik

Shrnutí

2. Nadměrné užívání internetu a závislost na internetu (Lukas Blinka)

Nadměrné užívání internetu

Závislost na internetu

Léčba a prevence

Shrnutí

3. Soukromí a sebe-odkrývání na online sociálních sítích (Hana Macháčková)

Informace na internetu: publikování a zneužití

Soukromí a sebe-odkrývání: hranice a kontrola

SNS: Online sociální sítě

Rizika spojená s publikováním informací na sítích

Regulace soukromí na SNS

Vnímaná a faktická kontrola

Shrnutí

4. Navazování kontaktů online a setkávání se s neznámými lidmi z internetu (Lenka Dědková)

Interakce s neznámými lidmi na internetu

Souvislosti komunikace a setkávání s neznámými lidmi z internetu

Nepříjemná setkání v realitě

Kybergrooming a mýty s ním spojené

Shrnutí a doporučení pro pomáhající profese

5. Vystavení se sexuálním obsahům na internetu u nezletilých (Anna Ševčíková)

Exkurze do terminologie: speci?ka a de?nice

Míra expozice sexuálním obsahům na internetu u nezletilých

Nezáměrná expozice sexuálním obsahům na internetu

Záměrná expozice sexuálním obsahům na internetu

Co s tím?

Shrnutí

6. Online obtěžování a kyberšikana (Alena Černá)

Kyberšikana ve světle tradiční (školní) šikany

Online obtěžování

Tradiční šikana a kyberšikana – dva nezávislé jevy?

Prevalence kyberšikany a online obtěžování ve světě a v ČR

Aktéři kyberšikany

Strategie zvládání kyberšikany

Možnosti prevence a intervence

Shrnutí

7. Online komunity: v čem představují rizika pro dospívající? (Hana Macháčková)

Co jsou online komunity?

Význam online komunity

Rizikové online komunity

Mechanismy působení online komunit

Shrnutí

8. Rodičovská mediace používání internetu u dětí (Lukas Blinka, Anna Ševčíková)

Pojetí a přehled rodičovských mediací

Účinnost rodičovských mediací

Mezikulturní rozdíly v rodičovských mediacích

Shrnutí

Závěr (Anna Ševčíková)

Shrnutí

Summary

Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?