Děti v daních (daňové zvýhodnění) aktuálně a podrobně pro rok 2022/2023 • prezenčně Ostrava

Určeno pro: vedoucí a daňové pracovníky, mzdové účetní, personalisty

 • Aktuální kategorie vyživovaných dětí a příslušné legislativy
 • Děti v péči nahrazující péči rodičů
 • Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění (DZV) na děti
 • Společně hospodařící domácnost
 • Podmínky pro výplatu daňového bonusu na děti
 • Přehled daňových úlev na vyživované děti a pro vyživované děti
 • Hodnota DZV na dět • způsob uplatnění a limity DZV na děti
 • Prokazování nároku na DZV • střídavá péče o děti a DZV
 • Potvrzení správce daně u dětí, které nestudují pro nemoc nebo úraz
 • SLEVA za umístění dítěte („školkovné“)
 • SLEVA na studenta (vlastní sleva studujícího dítěte), doktorské studium
 • Soustavná příprava na budoucí povolání (studium), potvrzení o studiu
 • Studium v zahraničí • zahraniční studijní programy VŠ na území ČR
 • Studium na SŠ v ČR a ukončení studia na SŠ a navazující prázdniny
 • Studium na VŠ v ČR a ukončení studia na VŠ, uznaná doba rodičovství
 • Tiskopisy k uplatnění nároku na DZV na konkrétním příkladu
 • Zdanění mzdy v režimu jen slevy na dani
 • Zdanění mzdy v režimu slevy na dani a daňového bonusu
 • Zdanění mzdy v režimu jen daňového bonusu
 • Roční zúčtování poplatníka uplatňujícího DZV za rok 2022
 • Související důležité judikáty • aktualizace pokynu D-22
 • Nejčastější nedostatky a omyly
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. září 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 24715
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat