Diagnostika jazykového vývoje - Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku

Autor: Gabriela Seidlová Málková, Filip Smolík

 • Kód produktu: 89711
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 438
 • Vazba: brož., 18×22 cm
 • ISBN: 978-80-247-4239-7
 • Datum vydání: leden 2015
 • Běžná cena s DPH: 799 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -80 Kč
 • Vaše cena s DPH: 719 Kč
ks
  V prodeji

Pět úloh hodnotí povědomí dítěte o zvukové stavbě slov, jedna úloha slovní zásobu a čtyři úlohy umožní posouzení znalosti gramatických pravidel, konkrétně schopnost dítěte řídit se těmito pravidly i posoudit, jaké věty a tvary jsou gramaticky správné.

Testová baterie má spíše screeningový charakter s orientačními normami pro věk 3,5–5,5 let. Je určena psychologům, logopedům, speciálním pedagogům, ale i učitelům a dalším odborníkům, kteří pracují s dětmi předškolního věku.Z obsahu:


UPOZORNĚNÍ A POUČENÍ PRO UŽIVATELE

PAMATUJTE!

1. ÚVODNÍ INFORMACE

2. POPIS SUBTESTŮ TESTOVÉ BATERIE

2.1 Testy pro hodnocení zpracování fonologické informace

Rozpoznávání slabik

Skládání slabik

Rozpoznávání hlásek v pseudoslovech

Rychlé jmenování obrázků (RAN)

Opakování pseudoslov

2.2 Testy pro hodnocení slovní zásoby, porozumění jazyku a gramatiky

Slovník

Morfologie

Porozumění gramatice

Posuzování gramatičnosti

Opravování vět

3. POKYNY PRO ADMINISTRACI TESTŮ

3.1 Administrace fonologických subtestů

Rozpoznávání slabik

Skládání slabik

Rozpoznávání hlásek v pseudoslovech

Rychlé jmenování obrázků (RAN)

Opakování pseudoslov

3.2 Administrace testů slovní zásoby, porozumění jazyku a gramatice

Gramatické uvědomování

Morfologie

Porozumění gramatice

Slovník

4. PSYCHOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY TESTOVÉ BATERIE

4.1 Věková pásma a standardizační vzorky pro různé subtesty

4.2 Popis standardizačního vzorku

Rozdíly mezi chlapci a dívkami

4.3 Normy a způsob jejich konstrukce

Vážené skóry: interpretace

Výpočet kompozitních skórů

4.4 Validita

Obsahová validita

Prediktivní validita

4.5 Reliabilita

5. TABULKY S NORMATIVNÍMI ÚDAJI

LITERATURA

Chcete se na něco zeptat?