Diferencované řízení vztahů se zákazníky

Autor: Hana Lošťáková a kolektiv

  • Kód produktu: 88525
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 270
  • Vazba: váz.
  • ISBN: 978-80-247-3155-1
  • Datum vydání: srpen 2009
  • Vaše cena s DPH: 375 Kč
ks
    Na dotaz

Publikace se věnuje hodnotovému managementu spočívajícímu v odhalování, vytváření, dodávání a dalším zdokonalování hodnoty pro zákazníky diferencovaně podle přínosu jednotlivých zákazníků pro podnik. Jsou rozebírány klíčové fáze hodnotového managementu a možnosti uplatnění moderních systémů péče o trh (Quality Management System, Quick Response atd.). V neposlední řadě jsou navrženy a rozebrány způsoby měření a dalšího zvyšování výkonnosti podniku při uplatnění strategie diferencovaného CRM na principu Balanced Scorecard. Procesní přístup k řízení vztahů se zákazníky na bázi diferencovaného hodnotového managementu dosud v české odborné literatuře nebyl publikován.

Chcete se na něco zeptat?