Dítě s mentálním postižením ve škole

Autor: Petra Bendová, Pavel Zikl

  • Kód produktu: 89202
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 144
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-247-3854-3
  • Datum vydání: srpen 2012
  • Vaše cena s DPH: 219 Kč
ks
    Na dotaz

Monografie se komplexně zabývá edukací dětí s mentálním postižením, individuálními zvláštnostmi těchto dětí a věnuje se rovněž diagnostice, poradenství a možnostem sociální integrace, zahrnuta jsou i témata komunikace dětí s mentálním postižením, sociální služby a využití terapeuticko-formativních metod.Obsah knihy:


1. PŘEDMLUVA

2. MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ

Klasifikace mentální retardace

2.1 Charakteristika dětí s mentálním postižením dle stupňů mentální retardace

Charakteristika dětí s lehkou mentální retardací

Charakteristika dětí se středně těžkou mentální retardací

Charakteristika dětí s těžkou mentální retardací

Charakteristika dětí s hlubokou mentální retardací

2.2 Specifika dětí s mentálním postižením

Zásady pro komunikaci s dětmi s mentálním postižením

Specifické (psychologické) zvláštnosti dětí s mentálním postižením

2.3 Pervazivní vývojové poruchy

Stručná charakteristika vybraných poruch autistického spektra

3. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S MENTÁLNÁÍM POSTIŽENÍM

3.1 Přehled současného stavu

Možnosti vzdělávání žáků s mentálním postižením

3.2 Integrace

Dysfunkční integrace

Funkční integrace

Ideální integrace

Formy integrace

3.3 Podmínky integrace

Podmínky integrace ve škole

Překážky integrace ve škole

3.4 Individuální vzdělávací plán

Další povinnosti školy spojené s tvorbou IVP

Zásady tvorby IVP

Struktura IVP

4. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V OBLASTI EDUKACE DĚTÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Diagnostika a poradenství pro děti s mentálním postižením v resortu MŠMT ČR

Speciálně pedagogická centra pro žáky s mentálním postižením

Speciálně pedagogická centra pro žáky s poruchami autistického spektra

Diagnostika a poradenství pro děti a mentálním postižením v resortu MZ ČR

Diagnostika a poradenství v nestátních organizacích

Poradenské služby poskytované státem a státní samosprávou

5. SPECIFIKA KOMUNIKACE DĚTÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

5.1 Využití alternativní a augmentativní komunikace u dětí s mentálním postižením

Hlediska pro volbu AAK systému

Charakteristika systémů AAK využitelných v komunikaci s dětmi a mentálním postižením

Využitá speciálních počítačových programů a pomůcek pro AAK

6. VYUŽITÍ TERAPEUTICKO-FORMATIVNÍCH METOD V OBLASTI EDUKACE DĚTÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Využití dalších podpůrných pedagogických a rehabilitačních metod

7. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Příspěvek na péči

Sociální služby pro lidi s mentálním postižením

Raná péče

Osobní asistence

Centra denních služeb / denní stacionáře

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Odlehčovací služby

Osobní plán

8. SUMMARY

SEZNAM LITERATURY

REJSTŘÍK

Chcete se na něco zeptat?