Dlouhodobý majetek • včetně výkladu provedení fyzické inventarizace

Určeno pro: účetní z podnikatelské sféry (právnické osoby i fyzické osoby) a také pro nestátní neziskové organizace

Program semináře:

 • vymezení dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska
 • pořizovací a vstupní cena dlouhodobého majetku
 • evidence majetku
 • fyzická inventarizace
 • technické zhodnocení
 • účetní odpisy • interní směrnice
 • daňové odpisy • způsoby odpisování
 • zatřídění do odpisových skupin v roce 2019
 • porovnání zrychleného a rovnoměrného odpisování
 • specifika daňových odpisů nehmotného majetku
 • přerušení odpisování • optimalizace daňové povinnosti pomocí odpisů
 • hmotný a nehmotný majetek v daňové evidenci fyzických osob
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 5. března 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15855
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat