Powered by Smartsupp

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti po novele zákoníku práce a změny dle konsolidačního balíčku

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, vedoucí pracovníky a pro všechny další zájemce o informaci z této oblasti

Dohody z pohledu zákoníku práce

 • Dohody a nové informační povinnosti zaměstnavatele
 • Náležitosti dohod
 • Nová povinnost zaměstnavatele rozvrhovat pracovní dobu u dohod • pravidla a podmínky
 • Dohody a práce na dálku • podoba dohody, co je dobré v dohodě uvést, kdy si může zaměstnanec pracovní dobu rozvrhovat sám?
 • Změny v ukončování dohod a podmínky nutnosti odůvodnit výpověď z dohody
 • Možnosti dohodářů žádat o pracovní poměr
 • Zavedení ustanovení ZP o překážkách v práci pro dohody
 • Zápočet náhradních dob do doby odpracované pro limity rozsahu práce a dovolenou
 • Změny v odměňování dohod • zavedení povinných příplatků
 • Zrušení fiktivního rozvrhu pro účely náhrady mzdy v době nemoci
 • Zavedení povinnosti respektovat nepřetržité denní, týdenní odpočinky a pravidla evidence odpracované doby
 • Způsob používání dohod a vyrovnávací období
 • Nově od 1.1.2024 - Dovolená u dohod • pravidla, podmínky, příklady
 • Přechodná ustanovení
 • Návrhy změn u DPP v rámci konsolidačního balíčku • změna limitu pro odvody • souběhy dohod u různých zaměstnavatelů • ohlašovací povinnosti • informace dle aktuálního stavu
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. ledna 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26124
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat