Powered by Smartsupp

Dohoda o vině a trestu

Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Ph.D.

 • Kód produktu: 66573
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 232
 • Vazba: váz,. 16,4 x 24,3 cm
 • ISBN: 978-80-7676-744-7
 • Datum vydání: listopad 2023
 • Běžná cena s DPH: 630 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -63 Kč
 • Vaše cena s DPH: 567 Kč
ks
  V prodeji

Monografie se věnuje dohodě o vině a trestu jako institutu, který je relativně novým fenoménem v českém trestním právu.

V úvodní části knihy je popsán vztah ke konceptu restorativní justice, následuje přiblížení mezinárodněprávního základu se zaměřením na přiblížení úpravy práva na spravedlivý proces jakožto garance práv obviněného v řízení o dohodě o vině a trestu. Dále je pojednáno o vývoji institutu plea bargaining ve Spojených státech amerických, které lze považovat za pomyslnou kolébku institutu dohody o vině a trestu. Kniha rozebírá rovněž obecné otázky dohody o vině a trestu včetně jejích pozitiv a negativ.

Monografie představuje přiléhavá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v relaci k dohodě o vině a trestu. Meritem publikace pak je deskripce a analýza české právní úpravy a recentní judikatury. Dílčí části jsou zaměřeny na legislativní vývoj, základní zásady trestního řízení, podmínky dohody o vině a trestu, proces jejího sjednávání, obsahové náležitosti dohody o vině a trestu a řízení o jejím schválení se zaměřením na některé klíčové aspekty problematiky z aplikační praxe. V neposlední řadě jsou představeny statistické údaje aplikace dohody o vině a trestu a návrhy de lege ferenda. Poslední částí textu je přehledný sumarizující závěr.

Chcete se na něco zeptat?