Powered by Smartsupp

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 2024/2025

Autor: JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Antonín Daněk, JUDr. Michael Košnar, JUDr. Bc. Michal Peškar, Ing. Lucie Wadurová, LL.M., Ing. Michal Ztratil

  • Kód produktu: 2679
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: cca 200
  • Vazba: brožovaná
  • Datum vydání: vyjde ve III. čtvrtletí 2024
  • Vaše cena s DPH: cca 430 Kč
ks
    Připravujeme

„Dohodáři“ nebo též „brigádnici“. Takto bývají v praxi často označováni zaměstnanci, kteří konají pro zaměstnavatele práci nikoliv v pracovním poměru, ale na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Právní úprava dohod je přitom ve srovnání s právní úpravou pracovního poměru podstatně flexibilnější a vyznačuje se řadou specifik, na která je potřeba v praxi pamatovat.

Zásadní změny u dohod po novele zákoníku práce

To platí i poté, co tzv. transpoziční novela zákoníku práce od 1. 10. 2023 a 1. 1. 2024 mnoho rozdílů mezi pracovním poměrem a zmíněnými dohodami setřela. I „dohodářům“ tak přísluší např. právo na dovolenou, na pracovní volno při překážkách v práci nebo na příplatek za práci v sobotu a v neděli. Zaměstnavatel jim až na výjimky musí předem písemně rozvrhnout pracovní dobu a evidovat ji. Zapomenout nesmí ani na omezení maximální délky směny nebo nepřetržité odpočinky. Složitější než doposud to navíc mají, či budou mít zaměstnavatelé u zaměstnávání na dohodu o provedení práce. S účinností od 1. 7. 2024 je jim totiž uložena nová oznamovací povinnost vůči územní správě sociálního zabezpečení. Od 1. 1. 2025 pak budou platit zcela nová pravidla pro odvod pojistného z příjmů zaměstnance činného na základě této dohody.

Přehledný výklad kompletní problematiky dohod

Předkládaná publikace má být (nejen zaměstnavatelům) komplexním průvodcem právní úpravou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr po všech výše uvedených změnách. Pozornost v ní bude věnována především pracovněprávním otázkám – od vzniku pracovněprávního vztahu založeného dohodou až k možnostem jeho skončení, přes otázky spojené s pracovní dobou a dobou odpočinku, překážkami v práci, odměňováním nebo dovolenou až k tomu, jaké sankce hrozí za porušení stanovených povinností. V návaznosti na to budou rozebrány též daňové souvislosti a samozřejmě problematika odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.

Autoři publikace

Autorský kolektiv se skládá z odborníků, kteří se uvedenou problematikou intenzivně zabývají, publikují o ní v odborných časopisech a umí se na ni podívat prakticky.

Chcete se na něco zeptat?