Powered by Smartsupp

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 2024

Autor: JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., Ing. Antonín Daněk, JUDr. Michael Košnar, JUDr. Bc. Michal Peškar, Ing. Lucie Wadurová, LL.M., Ing. Michal Ztratil

  • Kód produktu: 2679
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: cca 200
  • Vazba: brožovaná
  • Datum vydání: vyjde v 1. pololetí 2024
  • Vaše cena s DPH: cca 430 Kč
ks
    Připravujeme

„Dohodáři“ nebo též „brigádníci“. Takto bývají v praxi často označováni zaměstnanci, kteří konají pro zaměstnavatele práci nikoliv v pracovním poměru, ale na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Z tohoto označení nepřímo vyplývá, že právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je v lecčems odlišná od právní úpravy pracovního poměru samotného a že zaměstnávání fyzických osob v rámci těchto dohod je volnější a nabízí jistou flexibilitu.

Zásadní změny u dohod po novele zákoníku práce

To platí i poté, co novela zákoníku práce účinná od 1. 10. 2023 a od 1. 1. 2024 řadu rozdílů mezi pracovním poměrem a zmíněnými dohodami smazala nebo zmenšila. I zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce musí už zaměstnavatel až na výjimky písemně rozvrhnout pracovní dobu a náležitě ji evidovat. Také „dohodáři“ vzniká právo na pracovní volno při překážce v práci na jeho straně nebo na dovolenou. Zapomenout nesmí zaměstnavatel ani na to, že rovněž výkon práce na dohodu zakládá např. právo na příslušný příplatek, dojde-li k němu v noční době nebo v sobotu a v neděli.

Odvod pojistného u dohod

Zaměstnávání fyzických osob zejména na dohodu o provedení práce pak zřejmě zkomplikuje s účinností od 1. 7. 2024 tzv. konsolidační balíček, který zavede povinnost zaměstnavatele hlásit místně příslušnému orgánu sociálního zabezpečení mimo jiné výši příjmu každého zaměstnance z této dohody za kalendářní měsíc, aby bylo následně zjištěno, zdali v součtu s příjmy z jiného zaměstnání na základě této dohody bylo dosaženo rozhodné částky a vznikla povinnost dodatečného odvodu pojistného.

Přehledný výklad kompletní problematiky dohod

Předkládaná publikace má být (nejen zaměstnavatelům) průvodcem právní úpravou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr po všech výše uvedených změnách. Pozornost v ní bude věnována především pracovněprávním otázkám – od vzniku pracovněprávního vztahu založeného dohodou až k možnostem jeho skončení, přes otázky spojené s pracovní dobou a dobou odpočinku, překážkami v práci, odměňováním nebo dovolenou až k tomu, jaké sankce hrozí za porušení stanovených povinností. V návaznosti na to budou rozebrány též daňové souvislosti zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a samozřejmě problematika odvodu pojistného na zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.

Autoři publikace

Autorský kolektiv se skládá z odborníků, kteří se uvedenou problematikou zabývají, publikují o ní v odborných časopisech a umí se na ni podívat prakticky.

Chcete se na něco zeptat?