Powered by Smartsupp

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v čase změn a očekávání 2024/2025 • v praktických přikladech • prezenčně i on-line

Určeno pro: Mzdové účetní, personalisty, majitelé firem a všem dalším zájemcům o tuto problematiku.

Obsah:Kompletní informace ke změnám v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr od konce roku 2023 až do roku 2025. Vše v praktických příkladech s odkazem na nezbytnou teorii.

 • Aktuální stav legislativy v oblasti DPP a DPČ
 • Dovolená u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Zaměstnanecké benefity u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Sociální a zdravotní pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Daň z příjmů u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Cestovní náhrady zaměstnanců na DPP a DPČ
 • Dohody o provedení práce a jejich aktuální místo na trhu práce
 • Zaměstnání malého rozsahu
 • Srážky ze mzdy u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Aktuality ke dni konání semináře, očekávané změny v roce 2025
 • Praktický příklad na souběh více zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
 • Praktický příklad na souběh více zaměstnání u více zaměstnavatelů
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete posílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).
 • FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře, při prezenční formě je obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. září 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26265
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat