Powered by Smartsupp

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2024 • prezenčně i on-line

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky

Novela zákoníku práce účinná od 1.10.2023 zásadním způsobem změnila podmínky zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Chtělo by se říci, že nezůstal na kameni kámen – změnila se právní úprava pracovní doby, překážek v práci, odměňování, dovolené, „dohodáři“ musí být informováni o obsahu pracovněprávního vztahu, mohou napadat výpověď danou bez udání důvodu apod. Dává tedy vůbec smysl v roce 2024 dohody ještě využívat? Kdy je lze legálně nahradit občanskoprávními smlouvami a kdy je naopak pracovněprávní vztah nutný? A když už je pracovněprávní vztah nutný, jak tedy na základě dohod zaměstnávat tak, abyste splnili všechny povinnosti a postupovali legálně?

Na všechny tyto otázky je zaměřen tento seminář, jehož cílem je vysvětlit právní podmínky práce na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Výklad pochopitelně zohlední první zkušenosti s novelou zákoníku práce. Předmětem výkladu je právní úprava dohod v zákoníku práce, nikoli otázky daní a pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Program semináře:

 • právní prostor pro sjednávání dohod
 • srovnání dohod s pracovním poměrem a možnosti praktického využití dohod
 • dohody a občanskoprávní smlouvy
 • uzavírání a náležitosti dohody o provedení práce
 • uzavírání a náležitosti dohody o pracovní činnosti
 • souběh dohody a pracovní smlouvy nebo více dohod, kombinace dohod
 • informování o obsahu pracovněprávního vztahu z dohody
 • využívání dohod při mateřské, otcovské a rodičovské dovolené
 • pracovní doba na základě dohod
 • odměňování zaměstnanců na základě dohod, průměrný výdělek, dohoda a podpora v nezaměstnanosti
 • cestovní náhrady a náhrady vynaložených výdajů u zaměstnanců na základě dohod
 • překážky v práci u zaměstnanců na základě dohod
 • dovolená u zaměstnanců na základě dohod
 • náhrada škody u zaměstnanců na základě dohod
 • pracovnělékařské služby u zaměstnanců na základě dohod
 • skončení právních vztahů z dohod a obrana zaměstnance proti skončení
 • přechod na jistější formu zaměstnání
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. ledna 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21039
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat