Powered by Smartsupp

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z pohledu mzdové účetní 2023/2024 • brigády zaměstnanců a studentů, dovolená

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a pro všechny dalším zájemce o informace z této oblasti.

Obsah: Aktuální a očekávaný stav v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr • novinky pro rok 2023 a 2024 • brigády zaměstnanců a studentů, jejich specifika z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele.

 • Dohoda o provedení práce – výhody a nevýhody pro zaměstnance a zaměstnavatele
 • Dohoda o pracovní činnosti – výhody a nevýhody pro zaměstnance a zaměstnavatele
 • Novela zákoníku práce v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr s účinností v roce 2023 a 2024
 • Dovolená pro zaměstnance na DPP a DPČ
 • Sociální a zdravotní pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Nárok na nemocenské dávky u zaměstnanců na DPP a v rámci zaměstnání malého rozsahu
 • Specifika zaměstnání brigádníků v době jejich dovolené
 • Souběh zaměstnání v pracovním poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u jednoho a více zaměstnavatelů
 • Dovolená v kombinaci s neplaceným volnem
 • Význam čerpání dovolené pro maminky na mateřské a rodičovské dovolené
 • Praktické příklady
 • Dotazy • diskuse

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Zlín - Hotel Zlín (Moskva)
 • Datum konání: 16. října 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 24992
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 390 Kč