Powered by Smartsupp

Dohody o provedení práce a pracovní činnosti po novele Zákoníku práce od 1.10.2023 a 1.1.2024

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, vedoucí pracovníky a pro všechny další zájemce o informaci z této oblasti

Cíl semináře: Seznámit posluchače s komplexní problematikou uzavírání těchto zvláštních pracovně právních vztahů po novele Zákoníku práce a to jak z pohledu zaměstnavatele a jeho povinností, tak i z pohledu zaměstnance, a v neposlední řadě i posuzování odvodu přímých daní.

Obsah semináře:

 • Zákoník práce a povinný obsah DPP a DPČ • Doporučené vzory • Informování o obsahu DPP a DPČ dle § 77a ZP • Uzavírání na dobu určitou nebo neurčitou • Řetězení dohod
 • Pracovně lékařské prohlídky u DPP a DPČ
 • Určování pracovní doby ve vztahu na danou povahu práce - § 74 ZP • Názorné ukázky dob určování směn, a jejich forma
 • Odměňování DPP a DPČ - § 110 - § 112 Zákoníku práce
 • Zákonné nároky DPP a DPČ dle novely Zákoníku práce. Názorné příklady výpočtu dovolené od 1.1.2024 a řešení její čerpání.
 • Dodržování povinností zaměstnance činného na základě DPP a DPČ • Varianty jak ukončit tento pracovně právní vztah jak ze strany zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele • Povinnosti zaměstnavatele – kdy vydat Zápočtový list dle § 313 ZP
 • Zjišťování průměrného výdělku pro výpočet zákonných příplatků a náhrad za dovolenou
 • Může podepsat zaměstnanec činný na základě DPP a DPČ Prohlášení poplatníka? • Posuzování daně zálohové a srážkové.
 • Souběhy DPP a DPČ u jednoho zaměstnavatele odměňování, posuzování vzniku účasti na pojištění SZ a ZP • Co je malý rozsah u DPČ dle § 7 Zákona o nemocenském pojištění • Nároky DPP a DPČ na dávky nemocenského pojištění • Poskytování a výpočet náhrady odměny při dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény
 • Pracovní cesty zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ • Stravné, stravenkový paušál nebo stravenka • Poskytování dalších benefitů
 • Jak řešit pracovní úrazy u zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ
 • Připravované změny v hlášení nepojištěných DPP s pravděpodobnou účinností od 1.7.2024.
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Účastníci obdrží velmi podrobné pracovní materiály s celou řadou ukázek výpočtů a doporučených vzorů.

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 29. května 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26224
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat