Dokazování v medicínskoprávních sporech

Autor: Tomáš Holčapek

 • Kód produktu: 52845
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 212
 • Vazba: váz., 160x240 mm
 • ISBN: 978-80-7357-643-1
 • Datum vydání: červenec 2011
 • Běžná cena s DPH: 345 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -35 Kč
 • Vaše cena s DPH: 311 Kč
ks
  V prodeji

Tato kniha se soustředí na problematiku, která je pro spravedlivé řešení sporů vyplývajících z odpovědnosti za poskytovanou zdravotní péči stěžejní, tedy především na náležité zjištění skutkového stavu, které umožňuje následně právně posoudit důvodnost uplatňovaného nároku na odškodnění či jiné zadostiučinění. Zabývá se postupně jednotlivými stavebními kameny odpovědnosti v kontextu soudního sporu a zkoumá, které skutkové předpoklady musejí být prokázány nebo jinak zjištěny, kdo ve vztahu k nim nese důkazní břemeno, jak přesvědčivý důkaz musí být podán a jaké techniky pro ulehčení tohoto důkazního břemene bývají využity či by mohly být využity. Opírá se přitom nejen o platné české právo a rozhodnutí českých soudů v konkrétních případech, ale též o uvažovanou rekodifikaci občanského zákoníku, jakož i o srovnání se zahraničními právními úpravami i praxí.Obsah knihy:


http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/dokazovani%20v%20medicinskopravnich%20sporech%20obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?