Dokazování v přípravném řízení

Autor: Marek Fryšták, Petra Polišenksá

 • Kód produktu: 65346
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 120
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-8757-685-4
 • Datum vydání: březen 2014
 • Běžná cena s DPH: 300 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 270 Kč
ks
  V prodeji

Přípravné řízení je vnímáno jako podstatná část trestního procesu, usilující o co nejúplnější objasnění věci. Jedná se o silné přípravné řízení, které je fakticky „generální zkouškou“ na hlavní líčení, jelikož v hlavním líčení se pouze opakují důkazy provedené v přípravném řízení.


Proto je třeba shromažďování a následné analytické zkoumání soudní judikatury považovat za zcela zásadní a nezbytné nejen pro další činnost orgánů činných v trestním řízení, ale i pro postupy dalších subjektů trestního řízení. Soudní judikatura tak bezesporu ovlivňuje reálnou aplikační praxi.


Publikace se proto věnuje nejvýznamnější judikatuře obecných soudů a Ústavního soudu týkající se vybraných aspektů dokazování v přípravném řízení, tematicky setříděných tak, aby korespondovaly s obsahem stávající právní úpravy.


Kniha obsahuje nejdůležitější judikaturu k následujícím institutům:


- usnesení o zahájení trestního stíhaní,


- neodkladné a neopakovatelné úkony,


- přípravné řízení,


- zkrácené přípravné řízení,


- právo na obhajobu,


- právo na právní pomoc advokáta,


- dokazování,


- nepřípustné důkazy,


- absolutně a relativně neúčinné důkazy,


- nezákonné důkazy,


- výslech svědka,


- výslech obviněného,


- zvláštní způsoby dokazování,


- operativně pátrací prostředky,


- zadržení podezřelého a obviněného,


- odposlech a záznam telekomunikačního provozu,


- náhrada škody (škoda na zdraví, majetková škoda, nemajetková újma, bezdůvodné obohacení).

Chcete se na něco zeptat?