Dopravní psychologie pro praxi

Autor: Matúš Šucha, Vlasta Rehnová, Martin Kořán, Dana Černochová

 • Kód produktu: 89820
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 216
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4113-0
 • Datum vydání: září 2013
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -36 Kč
 • Vaše cena s DPH: 263 Kč
ks
  Na dotaz

Dopravní psychologie je komplexní a na našem knižním trhu jedinečná publikace v oblasti bezpečnosti dopravy, která se věnuje výběru, výcviku a rehabilitaci řidičů. Čtenář se obeznámí se základy psychologické diagnostiky v oblasti dopravy, s postupem dopravněpsychologického vyšetření, nezbytného k posouzení psychické způsobilosti pro řízení, i s jeho legislativním rámcem, dále se věnuje osobnostním rysům problémových řidičů a možnostem jejich rehabilitace. Kniha rovněž obsahuje přehledný výčet psychodiagnostických metod v dopravní psychologii včetně přístrojové diagnostiky. Je určena zejména dopravním a klinickým psychologům, expertům v oblasti dopravní problematiky, učitelům v autoškolách, studentům psychologie a dopravních fakult.
OBSAH:Úvod

1. Doprava v současném světě (Martin Kořán)

1.1 Význam dopravy a její místo v současném světě

1.2 Bezpečnost dopravy

1.3 Vize do budoucna – trendy

2. Výběr řidičů a posuzování psychické způsobilosti k řízení (Martin Kořán, Vlasta Rehnová)

2.1 Klinické vyšetření a dopravněpsychologické vyšetření (Martin Kořán)

2.1.1 Klinické vyšetření

2.2 Dopravněpsychologické vyšetření

2.3 Minimální standardy pro dopravněpsychologické vyšetření (Vlasta Rehnová)

2.3.1 Struktura dopravněpsychologického vyšetření

2.3.2 Zásady provádění dopravněpsychologického vyšetření

2.3.3 Specifické situace

2.4 Etické otázky práce psychologa (Vlasta Rehnová)

2.4.1 Evropský metakodex etiky

2.4.2 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novel

2.4.3 Projekt EuroPsy

2.4.4 Etické zásady dopravněpsychologického vyšetřování

2.5 Péče o účastníky nehod a jejich blízké (Martin Kořán)

3. Psychické vlastnosti a funkce posuzované v dopravněpsychologickém vyšetření (Matúš Šucha, Martin Seitl)

3.1 Kognitivní funkce a procesy při řízení

3.2 Role osobnostních vlastností při řízení

3.2.1 Pojem „osobnost“

3.2.2 Typologie řidiče

3.2.3 Vybrané složky osobnosti řidiče

4. Posuzování způsobilosti u specifických skupin řidičů (Martin Kořán)

4.1 Nemoc diabetes mellitus vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

4.2 Nemoci, vady nebo stavy nervové soustavy vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

4.3 Posuzování způsobilosti k řízení u neurologických pacientů

4.4 Nemoci, vady a stavy způsobující duševní poruchy vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

4.5 Posuzování způsobilosti k řízení u poruch osobnosti

4.6 Posuzování způsobilosti k řízení u psychiatrických pacientů

4.7 Posuzování způsobilosti k řízení u snížené inteligence

4.8 Posuzování způsobilosti k řízení u deficitu pozornosti, ADHD

4.9 Posuzování způsobilosti k řízení u pacientů s chronickými nemocemi

4.10 Posuzování zdravotní způsobilosti řidičů starších šedesáti pěti let

4.11 Kompenzace deficitů

4.12 Řidiči po úrazu

4.13 Řidiči s tělesným postižením

4.14 Řidiči s anamnézou závislosti na návykových látkách (Matúš Šucha)

4.14.1 Identifikace rizikových řidičů z pohledu návykových látek

4.14.2 Rizikové faktory v rámci dopravněpsychologického vyšetření z pohledu návykových látek

4.14.3 Screeningové dotazníky pro odhad závislosti na návykových látkách

5. Diagnostické metody pro dopravněpsychologické vyšetření (Matúš Šucha, Martin Seitl, Dana Černochová)

5.1 Diagnostika pomocí speciálních přístrojů a speciální testové baterie

5.1.1 Speciální testové baterie dostupné v České republice a ve Slovenské republice

5.1.2 Speciální testové baterie používané ve vybraných státech Evropy

5.2 Diagnostické metody pro posuzování výkonových rysů (diagnostika kognitivních funkcí a procesů)

5.2.1 Diagnostické metody pro posuzování pozornosti

5.2.2 Diagnostické metody pro posuzování odolnosti proti monotonii

5.2.3 Diagnostické metody pro posuzování periferního zrakového vnímání

5.2.4 Diagnostické metody pro posuzování reakčního času

5.2.5 Diagnostické metody k diagnostice paměti

5.2.6 Všeobecné nástroje pro diagnostiku inteligence

5.3 Osobnostní testy (diagnostika osobnosti)

5.3.1 Diagnostika osobnosti řidiče

5.3.2 Diagnostika vlastností důležitých pro řidiče obecnými metodami

5.3.3 Metody užívané speciálně v dopravní psychologii

5.3.4 Další koncepty osobnosti ovlivňující rizikové řízení z pohledu diagnostiky

5.4 Metody určené k diagnostice ve specifických případech

5.4.1 Vybrané diagnostické metody k diagnostice hněvu, agrese, agresivity a indikátorů agresivity

5.5 Vědomostní testy, eventuálně posouzení speciálních schopností

6. Problematika řidičů z povolání (Vlasta Rehnová)

6.1 Legislativa

6.1.1 Profesní způsobilost

6.1.2 Školení

6.2 Kategorie řidičů z povolání

6.2.1 Řidiči nákladních vozidel / vozidel pro přepravu zboží

6.2.2 Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy

6.2.3 Řidiči autobusu

7. Rizikové skupiny řidičů a jejich rehabilitace (Vlasta Rehnová, Dana Černochová)

7.1 Dopravní nehody zapříčiněné řidičem

7.2 Charakteristiky řidičů z hlediska věku a zkušenosti v řízení

7.2.1 Mladí řidiči

7.2.2 Starší řidiči

7.3 Řidiči s problematickým průběhem řidičské praxe

7.4 Rehabilitační programy pro řidiče

7.4.1 Historický vývoj rehabilitačních programů pro rizikové řidiče

7.4.2 Terapeutická a rehabilitační opatření pro rizikové řidiče z hlediska mezinárodního srovnání

7.4.3 Efektivita rehabilitačních opatření

7.4.4 Metodika rehabilitačních programů pro řidiče motorových vozidel s problematickým průběhem řidičské praxe

8. Autoškoly a výcvik řidičů (Vlasta Rehnová)

8.1 Učitel autoškoly

8.1.1 Odborná příprava učitele autoškoly

8.1.2 Nároky profese

8.1.3 Dopravněpsychologické vyšetření – učitel autoškoly

8.1.4 Moderní postupy výuky

8.2 Uplatnění dopravního psychologa v rámci autoškolství

9. Inteligentní dopravní systémy (Vlasta Rehnová, Dana Černochová)

9.1 Inteligentní dopravní systémy z hlediska systému vozidlo–řidič

9.2 Inteligentní dopravní systémy a informační zátěž

9.3 Inteligentní dopravní systémy a pozornost řidiče

9.4 Inteligentní dopravní systémy a zvýšení dopravní bezpečnosti pro řidiče-seniory

10. Bezpečná dopravní infrastruktura (Vlasta Rehnová)

10.1 Bezpečnostní audit

10.2 Nehodová či jinak riziková místa na pozemních komunikacích

10.2.1 Vliv na nehodovost

10.3 Okolí dopravní cesty

11. Firemní politika bezpečnosti (Vlasta Rehnová)

11.1 Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

11.1.1 Klíčové pojmy nařízení

11.2 Mezinárodní úmluva ADR

11.3 Fleet management

11.3.1 Školení, odborná intervence

11.3.2 Interní opatření firmy

11.4 Uplatnění dopravního psychologa v podnikovém managementu bezpečnosti

Přehled literatury

Věcný rejstřík

Jmenný rejstřík

Chcete se na něco zeptat?