Powered by Smartsupp

Doručování v tuzemském a zahraničním styku

Autor: Alexander J. Bělohlávek, Pavel Mates a kolektiv

 • Kód produktu: 60762
 • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • Počet stran: 688
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7380-653-8
 • Datum vydání: srpen 2017
 • Běžná cena s DPH: 790 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 30%
 • Ušetříte: -237 Kč
 • Vaše cena s DPH: 553 Kč
ks
  V prodeji
Doručování a podání tvoří integrální součást jakéhokoliv právem regulovaného řízení. Může to být přitom právě chybné doručení, které ve svém důsledku ovlivní výsledek celého řízení, ať již proto, že se účastník řízení v důsledku chybného postupu orgánu veřejné moci s předmětnou písemností neseznámí nebo naopak ze strany orgánu veřejné moci nebude zohledněno podání účastníka, které nebylo učiněno v souladu s právní úpravou. Protože právní předpisy považují za primární elektronický způsob komunikace, jsou této formě vyhrazeny zvláštní pasáže. Dále čtenáři v publikaci naleznou specifika doručování v jednotlivých druzích řízení, ale také způsobů a forem komunikace ze strany účastníků řízení. Nechybí ani problematika doručování do zahraničí a podání ze zahraničí, a to jak v rámci EU, na základě mezinárodních smluv, ale taktéž je odkazováno na příslušná ustanovení bilaterálních dohod, jimiž je Česká republika vázána. V rozsáhlém tabulkovém aparátu navazujícím na kmenovou část publikace je kompaktně zpracována i problematika vztahů k jednotlivým státům. Autoři přitom obsáhle odkazují na stávající judikaturu a její vývoj, tedy na to, co je označováno jako law in action, které má významný vliv na aplikaci práva. V tomto směru poskytne publikace cenný návod, jak postupovat v konkrétních situacích. Právě tato kombinace teorie, doktríny a praxe činí z publikace pomůcku jak pro odbornou veřejnost, studenty, ale i pro informované laiky a současně i studijní podklad a základ pro analytickou práci v jednotlivých procesních oblastech.

Chcete se na něco zeptat?