Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady

Autor: Mgr. Zdeněk Schmied, JUDr. Michael Košnar

  • Kód produktu: 5691
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: cca 152
  • Vazba: brožovaná
  • Datum vydání: vyjde v 1. pololetí 2020
  • Vaše cena s DPH: cca 300 Kč
ks
    Připravujeme

Přestože právní úprava dovolené v zákoníku práce dosud neprošla zásadní koncepční změnou avizovanou již od roku 2016 a je tak dlouhodobě relativně konstantní, jsou stále často kladeny dotazy odborné i laické veřejnosti na řešení nejrůznějších situací při aplikaci jednotlivých zákonných ustanovení souvisejících například se stanovením délky dovolené při změně režimu rozvržení týdenní pracovní doby zaměstnance do směn v průběhu téhož kalendářního roku, s čerpáním dovolené po mateřské dovolené a vlivem rodičovské dovolené a dalších překážek v práci na dovolenou nebo s převáděním nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku, popřípadě dalších let.

Návod k řešení nejrůznějších situací v souvislosti s poskytováním dovolené

Publikace proto nabízí čtenářům praktický návod, jak ve shodě s aktuální právní úpravou účinnou k 1. lednu 2020 řešit nejrůznější jednoduché i složitější situace, k nimž v souvislosti s poskytováním dovolené v pracovněprávních vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci dochází.

Legislativní změny

Zachyceny jsou legislativní změny související se zavedením nových dávek nemocenského pojištění v roce 2018 (otcovské a dlouhodobé ošetřovné) a jejich přímý vliv na dovolenou.

Praktické příklady k výpočtu dovolené

Publikace je doplněna řadou praktických příkladů k výpočtu dovolené i způsobu jejího čerpání s cílem nabídnout čtenářům názorný návod ke správnému postupu při řešení konkrétních situací.

Chcete se na něco zeptat?