Dovolená po změně zákonů • rozvržení pracovní doby s vazbou na dovolenou, její evidence, výpočty, příklady a problémy

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní a vedoucí pracovníky

Program semináře:

 • porovnání původní a nové právní úpravy
 • délka dovolené, možnosti jejího prodoužení
 • přepočítávání práva na dovolenou na hodiny (příklady)
 • dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
 • stanovená týdenní pracovní doba nebo kratší pracovní doba a jejich rozvržení – chyby zaměstnavatelů (např. skryté přesčasy, hrozba sankcí)
 • zvláštnosti u konta pracovní doby, na železnici, u pedagogických a akademických pracovníků
 • změna délky pracovní doby a přepočet dovolené
 • za které doby právo na dovolenou vzniká plně či částečně a za které nikoliv
 • dodatková dovolená v nové právní úpravě (zpřísnění)
 • čerpání dovolené – její plánování a nařizování, možnost převedení zbytku dovolené do dalšího roku, hrozba sankce od inspekce práce, čerpání v hodinách, hromadné čerpání dovolené
 • čerpání v den svátku (změna)
 • zrušení krácení dovolené a jeho změna při neomluvené absenci
 • tzv. dovolenkové poklady při vyslání zaměstnance k výkonu práce do jiného státu EU
 • náhrada mzdy za dovolenou a průměrný výdělek
 • dovolená vojáků z povolání
 • dovolená příslušníků bezpečnostních sborů a uvolněných zastupitelů obcí a krajů
 • přechodné ustanovení – převod dovolené z roku 2020 do roku 2021, možnost odchýlení se
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. listopadu 2020, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 19143
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat