Dovolená pod drobnohledem • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, programátory mzdových programů, vedoucí pracovníky a zaměstnance podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všechny, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva

Cíl: na praktických příkladech uchazečům názorně vysvětlit úpravu dovolené a navazující výkladové a aplikační problémy, se kterými se lze v praxi setkat. Výklad se tak zaměří i na komplikovanější situace spojené např. se změnou úvazku zaměstnance, čerpáním dovolené po skončení mateřské dovolené či atypickými pracovními režimy.

Program semináře:

 • univerzální postup pro určení výše dovolené (rovnoměrné/nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, částečný/plný úvazek, trvání pracovního poměru po část roku…)
 • výpočet dovolené při změně úvazku/výměry dovolené v průběhu roku (možné postupy, výhody/nevýhody)
 • vliv jednotlivých překážek v práci na dovolenou (ošetřování/péče o dítě, karanténa, překážky na straně zaměstnavatele, sick days, neplacené volno, rodičovská a mateřská dovolená, DPN atd.), kategorizace překážek v práci pro účely dovolené
 • práce přesčas a dovolená (co se skrytými přesčasy)
 • převod dovolené do následujícího roku na žádost zaměstnance - na co si dát v praxi pozor (zákonné podmínky převodu, kolik hodin dovolené lze max. převést, podoba žádosti zaměstnance, určení převedené dovolené k čerpání do 30. 6.)
 • kolik hodin dovolené určit zaměstnankyni k čerpání po skončení mateřské dovolené? (podrobné vysvětlení postupu na různorodých modelových příkladech, (ne)výhodnost takovéhoto čerpání dovolené)
 • pravidla pro čerpání dovolené v části směny - zákonné podmínky, zvláštnosti u pružného rozvržení pracovní doby, možný postup na konci roku
 • pravidla pro čerpání dovolené ve svátek (kdy se dovolená započte, a kdy nikoliv?)
 • specifika dovolené zaměstnanců s pružným rozvržením pracovní doby, homeworkingem atd.
 • kdy lze krátit dovolenou a v jakém max. rozsahu? (postup při různě dlouhých směnách apod.)
 • jak nadále pracovat s přešlou dovolenou z roku 2020? Je možný přepočet? (výklad přechodného ustanovení k novele ZP)
 • koncepční změny dodatkové dovolené
 • součástí školení je rovněž krátká aktivní část, kdy si účastníci mohou ověřit nabyté vědomosti spočítáním modelových příkladů, které budou vzápětí lektorem rozebrány
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. října 2022, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 19592
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat