Powered by Smartsupp

Dovolená u DPP a DPČ od 1. 1. 2024 • aktuální informace k novelám Zákoníku práce • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, programátory mzdových programů, vedoucí pracovníky a zaměstnance podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všechny, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva

Program semináře bude doplněn.

dovolená „dohodářů“, kterým nově od 1. 1. 2024 při splnění zákonných podmínek automaticky vzniká právo na dovolenou • na řadě praktických příkladů bude vysvětleno:

 • jaké podmínky musí být splněny, aby „dohodáři“ vůbec vzniklo právo na dovolenou
 • jak na výpočet dovolené a zjištění rozhodných veličin - co se (ne)započte do odpracované doby „dohodáře“, výměra dovolené u „dohodáře“
 • čerpání dovolené a jeho specifika u dohod
 • kdy lze „dohodáři“ dovolenou krátit a v jakém rozsahu
 • dovolená při souběžných a navazujících pracovněprávních vztazích (pracovní poměr + DPP/DPČ; DPP + DPČ, DPP + DPP atd.) atd.

změny u dohod účinné již od 1. 10. 2023, a to např.:

 • povinnost zaměstnavatele rozvrhovat „dohodářům“ pracovní dobu,
 • vztažení části čtvrté ZP na dohody (odpočinky, přestávky, evidence pracovní doby atd.)
 • překážky v práci u dohod
 • změny v oblasti odměňování (příplatky)
 • žádost o zaměstnání v pracovním poměru
 • dodatečné odůvodnění výpovědi atd.

aktuální stav připravovaných novel Zákoníku práce

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. září 2024, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 21162
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 890 Kč Objednat