Dovolená v hodinách • chyby a jejich opravy ve mzdové účtárně

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: mzdové účetní

Program semináře:

dovolená v hodinách

 • stanovení nároku na dovolenou
 • tzv. zálohová dovolená
 • podmínky vzniku nároku na dovolenou
 • krácení dovolené
 • čerpání dovolené
 • převod dovolené do dalšího roku
 • změna pracovního úvazku a nárok na dovolenou
 • změna rozvržení pracovní doby a dovolená

chyby ve mzdové účtárně a jejich opravy

 • opravy mzdových výpočtů • početní chyby, opravy chyb, vliv na výpočet průměrného výdělku • chyby v příplatkových mzdách • časté omyly v určení poměrné části měsíční mzdy nebo platu • práce přesčas a kratší pracovní doba
 • odvod pojistného na zdravotní pojištění • časté chyby v odvodu na zdravotní pojištění • prokazování statusu „pojištěnec státu“ ….student, poživatel důchodu, atd. • opravy chybného odvodu na zdravotní pojištění a vratky pojistného
 • odvod pojistného na sociální zabezpečení • chyby v odvodu na sociální zabezpečení – přeplatek a nedoplatek • opravy chybného odvodu na sociální zabezpečení • sankce při nedoplatku pojistného • zaměstnanec z EU s dokladem A1, bez dokladu A1
 • opravy zálohy daně a daně • opravy z titulu pochybení poplatníka • opravy z titulu pochybení plátce daně • prekluzívní lhůty u zálohové daně a srážkové daně • sankce z titulu nedoplatku daní • titul „odstranění tvrdosti zákona“ - § 259 a násl. zákona č. 280/2009 Sb.
 • srážky ze mzdy se souhlasem a bez souhlasu zaměstnance • přeplatek z titulu přečerpané dovolené a jeho řešení • součinnost vůči soudním exekutorům a insolvečním správcům
 • odpovědnost mzdové účetní

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. listopadu 2020, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 19123
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 590 Kč