DPH 2019 • první zkušenosti s rozsáhnou novelou • praktické poznatky z praxe • změny v roce 2020

Určeno pro: účetní, ekonomické pracovníky a všechny, kteří se denně setkávají s touto problematikou a potřebují získat v oblasti DPH jasný přehled.

Program semináře:

Výklad bude zaměřen zejména na praktické uplatnění nových ustanovení zákona o DPH přijatých s účinností od 1. 4. 2019 včetně další aktuální problematiky.

Z témat semináře vybíráme:

 • uplatňování DPH v případě poukazů - jednoúčelové a víceúčelové poukazy, praktické uplatnění, informace GFŘ k poukazům
 • uplatňování nároku na odpočet daně při registraci plátce a zrušení registrace - povinnost odvodu DPH z drobného hmotného majetku při zrušení registrace
 • povinnost provádět úpravu odpočtu daně u oprav nemovité věci
 • opravy základu daně • povinnost snížit nárok na odpočet daně • opravy chyb a omylů
 • vracení DPH u nedobytných pohledávek
 • informace GFŘ - nespolehlivé osoby ve znění dodatku č. 1
 • nájem nemovité věci od 1. 1. 2020
 • změny sazeb daně od 1. 1. 2020
 • a další připravované změny v DPH od 1. 1. 2020
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 30. září 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22353
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat