Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. • praktické zkušenosti s aplikací zákona

19. 06. 2019