DPH 2019 v praktických příkladech

Určeno pro: účetní a všechny, kteří se zabývají DPH v praxi

Program semináře:

 • místo zdanitelného plnění podle §9 (příklady kdy to tak je)
 • místo zdanitelného plnění podle §10 až §10i (rozbor jednotlivých případů)
 • místo zdanitelného plnění ve vztahu mezi státy EU (kdy nám vzniká povinnost odvést DPH)
 • netypické příklady na zdanění DPH podle §9 mezi českými subjekty
 • problém §10 • kdy a kdo zdaňuje - příklady
 • problém §10b • kdy je místo plnění tam kde se koná akce a kdy to je podle §9
 • příklady na to kdy nám vzniká povinnost přiznat DPH za cizí osobu
 • problém §108 odst. 1 písmeno k) versus osvobození od DPH při dodání do JČS - příklady
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění a pohled na §20a a kdy zdaňovat a kdy je nezdaňovat zálohy na služby
 • problém sdělení GFŘ ohledně zdaňování přepravy zboží do třetích zemí • jak k tomu přistupovat
 • nárok na odpočet daně kdy je a kdy není (ekonomická činnost)
 • ve kterém období mám nárok na odpočet DPH
 • co musí obsahovat daňový doklad
 • problém s daňovými doklady v přenesení DPH
 • kdy mám nárok na odpočet DPH z dokladů reverse charge
 • krácení nároku na odpočet daně z přidané hodnoty koeficientem §76 – praktické příklady
 • vyrovnání odpočtu DPH §77 – jednoduchý příklad
 • úprava odpočtu DPH §78 – jednouchý příklad
 • komentáře k novele 2019
 • diskuze a odpovědi na dotazy

 

 

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 27. května 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15582
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat