DPH 2022/2023 – změny a další aktuální problematika

Určeno pro: ekonomické, daňové a účetní pracovníky zabývající se problematikou DPH

Seminář bude zaměřen na vybrané oblasti DPH podle právního stavu platného v roce 2022 s upozorněním na změny pro rok 2023. V rámci semináře bude upozorněno i na specifické povinnosti a postupy spojené s podáním DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2022.

Program semináře:

 • Změny v oblasti DPH v roce 2022 • shrnutí změn, ke kterým došlo v roce 2022, nové informace GFŘ.
 • Změny pro rok 2023 • snížení limitu pro povinnou registraci k DPH, kontrolní hlášení včetně upozornění na další připravované změny.
 • Závěr roku 2022 – sestavení DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2022, specifické postupy.
 • Vybrané oblasti uplatňování DPH
 • předmět daně – plnění, která nejsou předmětem daně a jak je správně vyhodnotit
 • postup při uplatnění nároku na odpočet daně – přiřazovaní přijatých daňových dokladů podle rozsahu nároku na odpočet, korekce odpočtu při opravě, úpravě a vyrovnání odpočtu
 • přepočet cizí měny – postup při přepočtu cizí měny u tuzemských i přeshraničních plnění
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – fikce režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby, párování údajů v kontrolním hlášení.
 • dodání a nájem nemovitých věcí – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, časté chyby a možnosti jejich řešení, omezení volby zdanění nájmu a dopady tohoto omezení v závěru roku 2022
 • zaměstnanecké benefity – vzdělávání zaměstnanců, stravování, soukromé telefony za zvýhodněný tarif, manažerská vozidla, dárkové poukázky, prodej zboží za zvýhodněnou cenu.
 • diskuse a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 30. listopadu 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 24803
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat