DPH 2022 - výklad s příklady

Autor: Svatopluk Galočík, Ing. Zdeněk Kuneš, Oto Paikert, Pavla Polanská

 • Kód produktu: 93016
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 464
 • Vazba: brož., 16,5 x 24 cm
 • ISBN: 978-80-271-3591-2
 • Datum vydání: leden 2022
 • Běžná cena s DPH: 389 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -39 Kč
 • Vaše cena s DPH: 350 Kč
ks
  V prodeji

18. vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona o DPH k 1. 1. 2022, která vychází z novelizací zákona o dani z příjmů, daňového řádu a zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Do zákona se také promítají již dříve přijaté změny zákona, jejichž účinnost byla odložena na 1. 1. 2022. Nejvýznamnější změnou je omezení uplatnění osvobození od daně v případě pronájmu určitých typů nemovitých věcí. Výklad všech ustanovení zákona o DPH je doplněn o 300 příkladů z praxe. Publikaci využijí všichni, kteří se v praxi s DPH setkávají.

Z obsahu knihy DPH 2022

Úvodem
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Část první
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Hlava I – Obecná ustanovení
Hlava II – Uplatňování daně
Hlava III – Zvláštní režimy
Hlava IV – Režim přenesení daňové povinnosti
Hlava V – Správa daně v tuzemsku
Část druhá
PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Chcete se na něco zeptat?