Powered by Smartsupp

Konsolidační balíček a další změny v oblasti DPH v roce 2024 • vybraná problematika uplatňování DPH • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: ekonomické, daňové a účetní pracovníky zabývající se problematikou DPH

Seminář bude zaměřen na výklad změn v oblasti DPH pro rok 2024 provedených na základě schváleného konsolidačního balíčku a dalších zákonů, které byly schváleny nebo jsou v legislativním procesu. V rámci semináře bude věnována pozornost specifickým povinnostem a postupům spojeným se sestavením DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2023 a další aktuální problematice v oblasti uplatňování DPH.

Program semináře:

 • Změny v oblasti DPH v roce 2023 • shrnutí změn, ke kterým došlo v roce 2023, informace GFŘ
 • Změny pro rok 2024 • přehled změn pro rok 2024 vyplývajících z již schváleného konsolidačního balíčku, ve vazbě na nový stavební zákon a další zákony, připravované informace k novelám
 • Sazby DPH v roce 2024• přesuny ze snížené sazby do základní a naopak • zálohy a postup při jejich vyúčtování • DUZP • chybně uplatněná DPH • uvádění údajů v DAP k DPH a KH
 • Dodání a půjčování knih v roce 2024• rozšíření okruhu osvobozených plnění, priority osvobození od daně • zvláštní režim pro použité zboží
 • Osobní automobily a DPH v roce 2024• definice osobního automobilu • omezení možnosti uplatnění nároku na odpočet daně • výjimky, na které se omezení nevztahuje • příklady
 • Změny v oblasti DPH ve vazbě na nový stavební zákon• změny ve vymezení staveb bydlení a jejich dopady do praxe
 • Zavedení nové oznamovací povinnosti• CESOP - koho se týká • nové povinnosti poskytovatelů platebních služeb
 • Vybrané oblasti uplatňování DPH • upozornění na změnu výkladu • přijaté zahraniční faktury od neusazené osoby • majetek vytvořený vlastní činností • bezúplatná dodání • vyřazení obchodního majetku • likvidace nepotřebných zásob • inventarizační rozdíly • reklamní a propagační předměty
 • Závěr roku 2023 • sestavení DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2023 • specifické postupy
 • Diskuse • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. prosince 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26103
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat