DPH a kontrolní hlášení v praxi příspěvkových organizací v praktických příkladech

Určeno pro: ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací

Cíl: seminář je zaměřen na aplikaci zákona o DPH v příspěvkových organizacích, zejména školských, kulturních a zdravotnických zařízeních, je určen pro organizace, které jsou plátci nebo se plátci DPH teprve stanou. Výklad bude zaměřen na základní principy uplatňování DPH a sestavení daňového přiznání a kontrolního hlášení s odkazem na ustanovení zákona nebo metodické informace finanční správy. Vše doplněno o praktické příklady a jejich promítnutí do daňového přiznání a kontrolního hlášení.

Pozornost bude věnována zejména:

 • Ekonomické a neekonomické činnosti po novele zákona o DPH
 • Plnění na výstupu a sazbám DPH včetně zaokrouhlování v roce 2020
 • Osvobozeným plněním bez nároku na odpočet
 • Uplatnění nároku na odpočet u přijatých zdanitelných plnění
 • Použití a vypořádání zálohového a poměrového koeficientu
 • Režimu přenesení daňové povinnosti
 • Vystavování daňových dokladů a jejich promítnutí do daňového přiznání a kontrolního hlášení
 • Povinná elektronická forma všech podání v oblasti DPH
 • Reakce na výzvy správce daně v návaznosti na podání kontrolního hlášení
 • Sankce za nesplnění povinnosti v souvislosti s podáním kontrolního hlášení
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. listopadu 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22912
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat