Powered by Smartsupp

DPH a kontrolní hlášení v praxi příspěvkových organizací v roce 2024 • speciální seminář pro plátce DPH

Určeno pro: ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací

Cíl: seminář je zaměřen na aplikaci zákona o DPH v příspěvkových organizacích, zejména školských, kulturních a zdravotnických zařízeních, je určen pro organizace, které jsou plátci DPH. Výklad bude zaměřen na ustanovení zákona, podle kterých daňové subjekty stanoví daň na vstupu a na výstupu a způsob, jak se promítají do daňového přiznání a na změny v oblasti DPH v roce 2024.

Program semináře:

 • aktuální stav zákona o DPH, výklady GFŘ vztahující se k problematice DPH u příspěvkových organizací
 • postup při změnách sazeb
 • metodická informace finanční správy k aplikaci konsolidačního balíčku
 • vymezení ekonomických činností a činností, které nejsou předmětem DPH, dotace jako zdanitelné plnění ve světle judikatury NSS a SDEU
 • osvobozená plnění bez nároku na odpočet
 • podmínky pro uplatnění nároku na odpočet u přijatých zdanitelných plnění
 • použití a vypořádání zálohového a poměrového koeficientu
 • řešení při souběhu nároku na odpočet daně v krácené výši (koeficient dle § 76) a nároku na odpočet daně v poměrné výši podle § 75
 • zvláštní instituty – vyrovnání odpočtu daně, úprava odpočtu daně a jejich zachycení v daňovém přiznání
 • zálohové platby - vyúčtování záloh, postup při vyúčtování dodávek energií a služeb spojených s nájmem
 • daňové přiznání k DPH ve vztahu ke kontrolnímu hlášení v roce 2024
 • diskuze a odpovědi na dotazy

 

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. března 2024, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 21063
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 690 Kč Objednat