DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby (účinnost od 29. 7. 2016) 7. aktualizované vydání

Autor: Svatopluk Galočík, František Louša

 • Kód produktu: 92034
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 168
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-247-5838-1
 • Datum vydání: listopad 2016
 • Běžná cena s DPH: 259 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -31 Kč
 • Vaše cena s DPH: 228 Kč
ks
  V prodeji

Kniha reaguje na poslední změny na základě novely celního zákona č. 617/2016 a části 33, která je účinná od 29.7.2016. V ojedinělé publikaci je souhrnně a přehledně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při přepravě zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných členských států EU a do zahraničí, a opačně.

V komplexně pojaté publikaci je výklad problematiky uplatňování DPH rozšířen o účtování s vysvětlením rozdílných přístupů v účetnictví a dle zákona o DPH, např. při přepočtu měn, při určování okamžiku zdanitelného plnění atd.

Zahrnuty jsou i služby související s přepravou a služby, které jsou přímo vázané na dovoz a vývoz. Zvláštní pozornost je věnována činnosti spedičních a logistických firem. Výklad v knize zahrnuje i služby, jejichž předmětem plnění jsou prostředky pro dopravu (např. opravy a pronájmy dopravních prostředků, podnikání autobazarů a práva a povinnosti dovozců a vývozců, kteří přepravu uskutečňují, nebo si ji obstarávají u jiných firem).

Publikace je vhodná nejen pro spediční a logistické firmy, které přepravu uskutečňují, ale v podstatě pro všechny subjekty, které jsou objednateli přepravy a z uskutečněných přepravních výkonů a obdobných služeb jim, jako příjemcům plnění, vzniká povinnost přiznat daň.Úvod

1. Právní úprava přepravy

1.1 Přeprava osob

1.2 Ekonomická činnost uskutečňovaná přepravou zboží

2. Přeprava zboží v tuzemsku

2.1 Přeprava zboží v tuzemsku uskutečňovaná tuzemskými dopravci pro osoby povinné k dani

2.2 Přeprava zboží v tuzemsku uskutečňovaná dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci pro osoby povinné k dani

2.3 Přeprava zboží v tuzemsku uskutečňovaná tuzemskými dopravci pro osoby nepovinné k dani

2.4 Přeprava zboží v tuzemsku uskutečňovaná dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci pro osoby nepovinné k dani

3. Přeprava zboží mezi členskými státy

3.1 Přeprava zboží mezi členskými státy uskutečňovaná tuzemskými dopravci pro osoby povinné k dani

3.2 Přeprava zboží mezi členskými státy uskutečňovaná tuzemskými dopravci pro osoby nepovinné k dani

3.3 Přeprava zboží mezi členskými státy uskutečňovaná dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci pro osoby povinné k dani

3.4 Přeprava zboží mezi členskými státy uskutečňovaná dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci pro osoby nepovinné k dani

3.5 Uplatnění reverse charge a změna místa plnění a přenesení daňové povinnosti

3.6 Přeprava zboží, u které nelze uplatnit reverse charge a místo plnění je stanoveno podle § 10f

4. Účtování DPH

4.1 Úvod

4.2 Faktury v dodavatelsko odběratelských vztazích mezi členskými státy EU a při dovozu zboží

4.3 Zálohy

4.4 Účtování příkladů uvedených v publikaci

5. Činnost a uplatnění DPH u spedičních firem

6. Služby související s přepravou

7. Daňové doklady

8. Stručný přehled variant při přepravě zboží

8.1 Stručný tabulkový přehled

8.2 Předchozí tabulka se stručným zdůvodněním v návaznosti na předchozí výklad

9. Přeprava s třetími zeměmi

9.1 Přeprava při vývozu

9.2 Služby přímo vázané na vývoz

9.3 Přeprava při dovozu

9.4 Služby přímo vázané na dovoz

10. Vývoz zboží

11. Dovoz zboží

11.1 Základ daně při dovozu zboží podle § 38 ZDPH

11.2 Postup při dovozu zboží dovozcem

11.3 Postup při dovozu zboží nepřímým zástupcem

11.4 Postup při dovozu zboží přímým zástupcem

11.5 Oprava daně při dovozu

11.6 Dovoz do režimů, ve kterých nevzniká povinnost přiznat daň

12. Opravy dopravních prostředků

13. Pronájem dopravních prostředků mezi osobami z členských států a třetími zeměmi

13.1 Finanční pronájem dopravního prostředku

13.2 Operativní pronájem dopravního prostředku

13.3 Krátkodobý pronájem dopravního prostředku

13.4 Jiný než krátkodobý pronájem dopravního prostředku podle § 10d

14. Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř EU

14.1 Dodání nového dopravního prostředku

14.2 Pořízení nového dopravního prostředku

15. Zvláštní režim při obchodu s „ojetými“ dopravními prostředky mezi členskými státy

16. Souhrnné hlášení

Chcete se na něco zeptat?