DPH • novela zákona 2020 • aktuální problémy v uplatňování DPH

Určeno pro: zájemce o problematiku a zejména uplatňování DPH – tj. finančním účetním, poradcům, ekonomům atd.

Cíl semináře: prezentace novely ZDPH účinné od roku 2020 v závislosti na vývoji schvalovacího legislativního procesu a výběr největších problémů v DPH po novele 2019

Program semináře:

Novela ZDPH 2020

 • shrnutí stavu legislativního procesu ke dni konání semináře ve smyslu novely ZDPH 2020
 • změny sazeb na základě sazbových novel a na základě schválení EET
 • místo plnění u dodání zboží • nová úprava
 • nová úprava call-off stock • úplně nový paragraf 18 v novele ZDPH
 • řetězové obchody – nově
 • změna podmínek pro zajištění osvobození s nárokem na odpočet u dodání zboží do jiného členského státu
 • dotace • rozšíření počtu zdaňovaných dotací – ano či ne
 • zavedení plošného režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku a nahrazení paragrafu 92 v závislosti na schválení Evropskou komisí od července 2020
 • změny v nároku na odpočet
 • změny ve správě daně v tuzemsku

Shrnutí k datu konání semináře vydaných Metodických pokynů GFŘ k problematickým okruhům novely ZDPH 2019 a Koordinačních výborů KDP ČR

 • odměňování statutárů dle smluv o výkonu funkce, vliv rozsudku NSS a novelizované ustanovení paragrafu 5, odst. 2 ZDPH
 • dlouhodobý pronájem s následnou koupí – vliv Evropské judikatury a jejího promítnutí do nového uplatňování DPH u finančního leasingu v tuzemsku
 • pronájmy nemovitostí a přefakturace služeb v nájmu
 • opravné daňové doklady dle paragrafu 42, riziko časového posunu
 • nedobytné pohledávky nově, rozšíření možností – paragraf 46, přechodná ustanovení a jejich dopad u plátců
 • nové strategie u pronajímatelů v závislosti na novele ZDPH v paragrafu 56a, omezení fakturace nájmu jinému plátci tzv. v sazbě
 • paragraf 78, významná oprava nemovitosti a povinnost korekce odpočtu z ní vyplývající
 • diskuze

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 27. listopadu 2019, 9:00 - 13:30
 • Variabilní symbol: 15728
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat