DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi 2020 • komplexní výklad

Určeno pro: daňové poradce, finanční účetní a další pokročilé zájemce

Cíl: vysvětlit postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi se zaměřením na změny k 1. dubnu 2020

Program semináře:

 • dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně nové právní úpravy zboží ve skladu podle § 18 a pořízení zboží plátcem podle § 16 z jiného členského státu do tuzemska nebo do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně
 • obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň
 • přemístění zboží plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 18 a § 16
 • místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených
 • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
 • finanční a operativní pronájmy věci movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d
 • povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku, podle § 108 odst. 3
 • vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně
 • souhrnného hlášení podle § 102, daňová přiznání
 • zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník e-mailem na adresu uvedenou v objednávce.

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 5. května 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15917
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat