Změny ve mzdové účtárně v roce 2019 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnání malého rozsahu, dovolená dle současné právní úpravy, návrh - stanovení nároku dovolené v hodinách

17. 06. 2019