Powered by Smartsupp

DPH pro mírně pokročilé • dvoudenní seminář

Určeno pro: ekonomické pracovníky z podnikatelské sféry s malou zkušeností v problematice DPH. Seminář je určen pro omezený počet posluchačů.

Posluchači obdrží osvědčení o absolvování kurzu. V ceně semináře je titul Abeceda DPH (ANAG, 2/2024) a ukázkové číslo časopisu Účetní a daně.

Seminář se koná ve dnech 1.10. - 2.10. 2024

Program semináře:

 • co je a co není předmětem daně
 • osoby povinné a identifikované k dani
 • místo zdanitelného plnění podle §9
 • místo zdanitelného plnění podle §10 až §10i
 • místo zdanitelného plnění ve vztahu mezi státy EU
 • místo zdanitelného plnění ve vztahu mezi státy třetích zemí
 • kdo a jak přiznává DPH
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění a pohled na §20a
 • jedno a víceúčelové poukazy
 • zdaňování tzv. prodeje zboží na dálku – tzv. systém MOSS
 • zvláštní typy zdanitelných plnění • poskytnutí služby pro účely nesouvisející s ekonomickými činnostmi
 • doklady tzv. reverse charge • kdy přijatá služba či zboží podléhá tomuto systému a kdy ne
 • náležitosti daňového dokladu • praktické ukázky • co ovlivňuje pokud něco chybí
 • základ daně a sazby daně
 • sazby daně a oprava zdanitelného plnění
 • režim přenesení DPH • co podléhá přenesení DPH v názorných příkladech a co se stane když udělám chybu
 • různé konkrétní příklady zdanitelných plnění
 • příklady zdanitelných plnění z praxe a rozbor řešení těchto příkladů
 • nárok na odpočet daně kdy je a kdy není • systémový přehled
 • přiznání k DPH • rozbor jednotlivých řádků přiznání
 • souhrnné hlášení • kdy a jak ho vyplnit a podat
 • kontrolní hlášení a jeho vztah k přiznání DPH a vazby na řádky přiznání
 • novinky v DPH 2024 a připravované změny
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 1. října 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21177
 • Stav: Připravujeme
Cena: 5 290 Kč Objednat