DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Autor: Lydie Musilová, Milan Lang

 • Kód produktu: 54640
 • Nakladatelství: Nakladatelství Paris
 • Počet stran: 300
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-87173-52-7
 • Datum vydání: leden 2020
 • Běžná cena s DPH: 480 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -48 Kč
 • Vaše cena s DPH: 432 Kč
ks
  V prodeji

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020   u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení,  příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní   a sportovní činnosti, a v neposlední řadě i příspěvkových organizací poskytujících správu majetku zřizovatele (tzv. technických služeb). Publikace obsahuje nejen podrobný  výklad  postupu  příspěvkových  organizací  na  praktických  příkladech,   ale rovněž obsahuje účetní příklady, které napomohou orientaci účetních v této složité oblasti.

Autoři publikace soustředili pozornost na uplatnění DPH v praxi příspěvkových organizací, přičemž jejich snahou bylo využít vlastních profesních zkušeností v této komplikované daňové oblasti pro praktickou aplikaci DPH u výše jmenovaných subjektů  a upozornit na časté chyby a omyly, které se v praxi těchto organizací při uplatňování DPH vyskytují.

Úvodní část publikace se rovněž zabývá vznikem povinnosti registrace (sledováním obratu pro povinnou registraci) a vzniku  identifikovaných osob u neplátců a jejich povinností.

Základní část publikace, která je společná pro všechny typy příspěvkových organizací, je doplněna řadou příkladů zaměřených na příspěvkové organizace (zejména školského typu). Velký prostor je dán i konkrétním oblastem činnosti příspěvkových organizaci a jejich postupů v oblasti DPH. Jedná se zejména o činnosti výchovně-vzdělávací, sociální, zdravotní, kulturní, sportovní, nájem majetku a rovněž i správu majetku zřizovatele. Z oblasti přeshraničních služeb se publikace zabývá nejčastěji řešenými případy u příspěvkových organizací. Závěrečná část publikace obsahuje soubor praktických účetních příkladů s názornou ukázkou vykazování jednotlivých účetních operací v daňovém přiznání a kontrolním hlášení.

Cílem publikace je uspokojit potřeby všech typů příspěvkových organizací, zřízených územně samosprávnými celky (tj.  obcemi a kraji).

Tato publikace je proto vhodnou metodickou pomůckou při rozhodovacích procesech v oblasti  DPH u příspěvkových organizací, a to jak pro začínající plátce, tak i pro současné plátce.

Publikace je určena zejména pracovníkům ekonomických úseků, zejména pak účetním, které zpracovávají přiznání a kontrolní hlášení k DPH. Publikace je vhodná i pro kontrolní pracovníky hospodaření příspěvkových organizací, zejména pak zřizovatelům těchto subjektů.

Publikace se podrobně věnuje této problematice:

 • předmět DPH (plnění, která nejsou předmětem DPH – např. přeúčtování nákladů, dotace, plnění zdanitelná a osvobozená od daně) • vznik povinnosti registrace ( sledování obratu, dobrovolná registrace)• identifikovaná osoba ( vznik u neplátce a její povinnosti) základ daně   a výpočet daně, oprava základu daněpovinnost přiznat daň sazby DPH  • nárok na odpočet DPH (krácení a poměrování nároku na odpočet s příklady, vyrovnání a úprava odpočtu, manka a  škody) •  režim přenesení daněručení  za daň  •  správa daně ( daňová evidence, daňové doklady, sestavení přiznání a kontrolního hlášení), atd.
 • výchovně-vzdělávací činnost sociální pomoc zdravotní služby kulturní a sportovní služby • stravovací a ubytovací službynájemní vztahy a související službypřeshraniční plnění, atd.

Chcete se na něco zeptat?