DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží k 1.4.2019 (8. vydání)

Autor: Ing. Václav Benda, Milan Tomíček

 • Kód produktu: 36171
 • Nakladatelství: Bova Polygon
 • Počet stran: 440
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7273-181-7
 • Datum vydání: květen 2019
 • Běžná cena s DPH: 678 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -102 Kč
 • Vaše cena s DPH: 576 Kč
ks
  V prodeji

Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích zemí, tak i v oblasti dodání zboží do jiných členských států a vývozu zboží, včetně základních vazeb na předpisy Evropské unie v daňové a celní oblasti. Vysvětleny jsou také praktické postupy při uplatňování daně při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku a při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. V publikaci jsou promítnuty zejména změny vyplývající z novely zákona o DPH, která je součástí daňového balíčku pro rok 2019. Tyto změny měly původně navrhovanou účinnost od 1. 1. 2019, a to v návaznosti na změny směrnice o DPH, které nabyla účinnosti od tohoto data. Projednávání a schvalování daňového balíčku se však protáhlo a příslušné změny zákona o DPH nabyly účinnosti od 1. 4. 2019. Tato novela zákona o DPH přináší také dílčí změny v pravidlech pro uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek zboží a u přeshraničních služeb. Podstatná část publikace je věnována strukturovaným praktickým příkladům, které zachycují veškeré praktické postupy plátců v souvislosti s daňovou a celní problematikou týkající se typových obchodních transakcí. Na příkladech je vysvětleno i jejich promítnutí do aktuálního tiskopisu přiznání k DPH, daňového přiznání pro zvláštní režim jednoho správního místa a také do kontrolních a souhrnných hlášení a výkazů INTRASTAT.

Chcete se na něco zeptat?