DPH u oprav základu daně ve vazbě na opravné daňové doklady v roce 2022

Určeno pro: ekonomické a účetní pracovníky zpracovávající podklady pro daňové přiznání, pro kontrolní hlášení a zabývající se problematikou DPH

Oprava základu daně představuje specifickou oblast uplatňování DPH postihující běžné dodávky zboží a služeb, specifické opravy základu daně dopadající na nedobytné pohledávky a vedle toho také opravy chyb spočívajících v uplatnění DPH v nesprávné výši. Cílem semináře je poskytnout návod, jak rozlišovat mezi jednotlivými typy oprav a opravnými daňovými doklady a jak údaje související s opravou správně promítnout do daňového přiznání a kontrolního hlášení k DPH na straně příjemce a poskytovatele plnění.

Program semináře:

 • Aktuální informace pro rok 2022 – stručný přehled
 • Charakteristika jednotlivých oprav - upozornění na odlišnosti, právní rámec
 • Oprava základu daně – praktický návod, jak rozlišit mezi jednotlivými typy oprav z pohledu DPH, upozornění na časté chyby
 • Důvod opravy – upozornění na odlišnosti (klasické opravy např. přímé a nepřímé bonusy, skonta, reklamace, oprava jako důsledek chybného postupu, oprava u nedobytných pohledávek)
 • Opravné daňové doklady a jejich použití v praxi
 • Náležitosti opravných daňových dokladů s rozlišením pro jednotlivé typy oprav
 • Časové souvislosti – den uskutečnění plnění, promítnutí jednotlivých oprav do správného zdaňovacího období s ohledem na důvod provedení opravy
 • Promítnutí opravných daňových dokladů do daňového přiznání a kontrolního hlášení
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. října 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 24768
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat