DPH v praktických příkladech

Určeno pro: všechny, kteří řeší problematiku DPH

Účastníci semináře obdrží zdarma publikaci Abeceda DPH (ANAG 1/2022)

Program semináře:

 • místo zdanitelného plnění podle §9 (příklady kdy to tak je)
 • místo zdanitelného plnění podle §10 až §10i (rozbor jednotlivých případů)
 • místo zdanitelného plnění ve vztahu mezi státy EU (kdy nám vzniká povinnost odvést DPH)
 • netypické příklady na zdanění DPH podle §9 mezi českými subjekty
 • problém §10 – kdy a kdo zdaňuje i jinde v EU - příklady
 • problém §10b – kdy je místo plnění tam kde se koná akce a kdy to je podle §9 – problém školení v jiných zemích EU
 • příklady na to kdy nám vzniká povinnost přiznat DPH za cizí osobu
 • problém §108 odst. 1 písmeno k) versus osvobození od DPH při dodání do JČS - příklady
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění a pohled na §20a a kdy zdaňovat a kdy je nezdaňovat zálohy na služby
 • problém sdělení GFŘ ohledně zdaňování přepravy zboží do třetích zemí – jak k tomu přistupovat
 • nárok na odpočet daně kdy je a kdy není (ekonomická činnost)
 • ve kterém období mám nárok na odpočet DPH
 • co musí obsahovat daňový doklad
 • problém s daňovými doklady v přenesení DPH
 • kdy mám nárok na odpočet DPH s dokladů reverse charge
 • krácení nároku na odpočet daně z přidané hodnoty koeficientem §76 – praktické příklady
 • vyrovnání odpočtu DPH §77 – jednoduchý příklad
 • úprava odpočtu DPH §78 – jednouchý příklad
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. června 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19543
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat