Powered by Smartsupp

DPH v prostředí ÚSC a příspěvkových organizacích v podmínkách roku 2024 • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: ekonomy, účetní územně správních celků a příspěvkových organizací

 • Aktuální informace o zákonu o DPH • přehled významných změn v r.2023 a k 1.1.2024 • konsolidační balíček • aktuální výklady a stanoviska GFŘ • zápisy z KOOV
 • Specifika pro ÚSC a p.o. jako osob povinných k dani - činnost, která není předmětem zákona o DPH • výkon veřejné správy – příklady činností • ekonomická činnost zdaňovaná • ekonomická činnost osvobozená s nárokem na odpočet DPH a bez nároku na odpočet DPH – zásadní vliv na nárok na odpočet u přijatého plnění • Obchodní majetek • Hospodářská x hlavní činnost není pro DPH významná
 • Kdy plátce DPH a kdy osoby identifikované, jaké rozdíly pro evidence
 • Výše obratu pro registraci, od kdy plátce DPH, registrace povinná a dobrovolná, jaké sankce v případě nesplnění registrační povinnosti • Rozšíření práva uplatnit odpočet v zákonem stanovených lhůtách před registrací • Kdy se vyplatí dobrovolná registrace
 • Kdy lze zrušit registrace k DPH na žádost a kdy je z moci úřední • Povinnosti vrátit uplatněné DPH v případě odregistrace
 • Nárok na odpočet daně, lhůty a jejich počítání, uplatňování nároku na odpočet, snížení nároku - krácení a poměrování, povinnost vrátit části uplatněného odpočtu • Nárok na odpočet DPH x transfery
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, specifika pro veřejnou správu, jak správně uvést do formuláře přiznání k DPH
 • Vztahy ÚSC i p.o. k zahraničí, přijetí služeb z EU, nákupy předmětů z EU a jak správně postupovat z hlediska zákona o DPH, prodeje služeb p.o. do EU
 • Sazby daně DPH • časté změny • zúžení snížených sazeb k 1.1.2024 • Rizikové oblasti, nutnost výkladů MFČR • Možnosti uplatnění snížené sazby dodavatelem u dodávek ve výstavbě, u oprav a rekonstrukcí staveb • U prodejních cen stanovit jednoznačně výši DPH pro schvalovací procesy dle předpisů platných pro ÚSC.
 • Specifika pro dodání a nájem nemovitých věcí, možnost osvobození, avšak rizika chyb • Častý problém zejména u ÚSC, nutno splnit všechny podmínky pro případné dobrovolné zdanění nájmů • Nutno sledovat efektivitu zvolených postupů • Změna u nájmů bytových prostor s rizikem povinnosti vrátit uplatněné odpočty
 • Zálohové platby a DPH • výklady MF kdy je povinnost odvést DPH a kdy nikoliv • Interpretace NÚR
 • Daňové doklady • zjednodušený daňový doklad • chyby při uplatňování odpočtu • problematika zaokrouhlení • přepočet cizí měny • daňový doklad vystavený českým plátcem v cizí měně • jak zaúčtovat u příjemce
 • Správa DPH • zdaňovací období a jejich změny • kontrolní hlášení • souhrnné hlášení • vzájemné vazby • Dodatečná daňová přiznání • lhůty pro kontroly
 • Nespolehlivý plátce • kontrola zveřejněných účtů • dopad na ručení za nezaplacenou daň, proto zavést systém kontrol
 • Vnitřní kontrolní systém • stanovení odpovědnosti za správné uplatnění DPH na výstupu a za správný propočet nároku na odpočet DPH na vstupu
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete posílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).
 • FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře, při prezenční formě je obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 3. května 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26210
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat