DPH ve stavebnictví aktuálně a na příkladech z praxe pro rok 2021

Určeno pro: účetní, majitele nemovitostí, ekonomy, daňové poradce, stavební firmy, developery a všechny další zájemce o tuto problematiku.

 • úvod • aktuální legislativní stav • novinky v DPH - novela upravující zejména prodej zboží na dálku (zasílání zboží), schválen sněmovnou, čeká jen na podpis prezidenta.
 • předmět daně zdanitelná a osvobozená plnění
 • místo plnění u služeb souvisejících s nemovitostí • stavební práce mimo tuzemsko • registrace k DPH mimo tuzemsko
 • základ daně • datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • vystavování daňových dokladů - zálohy • opravné daňové doklady • zádržné • smluvní pokuty
 • sazby DPH ve stavebnictví - stavby pro bydlení § 48, 49
 • vymezení základních pojmů - byt • bytový dům • rodinný dům • byt pro sociální bydlen • dům pro sociální bydlení • rodinný dům pro sociální bydlení • místnost
 • věc • součást věci • příslušenství věci • příslušenství bytu • nedokončené stavby
 • sazby daně při převodu nemovitostí a při zřízení věcného břemene
 • režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění dle § 92e
 • osvobození u převodu nemovitostí § 56 - dodání stavby a pozemku, právo stavby, dobrovolné uplatnění daně na výstupu
 • osvobození u nájmu nemovité věci § 56a, omezení dobrovolného zdanění nájmu od 1. 1. 2021, praktické příklady
 • technické zhodnocení na najaté nemovité věci při skončení nájmu z pohledu daně z příjmů a DPH
 • korekční mechanismy nároku na odpočet daně - úprava odpočtu, vyrovnání odpočtu
 • aktuální judikatura
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. října 2021, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 24477
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat